Skip to main content

#TOELEVERANCIERS

Portbase

KOM IN CONTACT

T: 088 625 2500 | E: info@portbase.com

Meer weten?

Donald Baan contactpersoon voor Rail Cargo

Donald Baan

Director Business Development, Marketing & Sales

d.baan@portbase.com

Portbase

Portbase is in 2009 opgericht door Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam en heeft de brede steun van het havenbedrijfsleven. Onze ambitie is om via één loket de logistieke ketens van de Nederlandse havens zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Portbase verbindt hiertoe alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven en informatie-uitwisseling met overheden om sneller, efficiënter en tegen lagere kosten te kunnen werken.

Data Fuel: Samen slimmer verder in het achterland

De haven van Rotterdam wil dat het containervervoer over het spoor fors groeit. Via Data Fuel en Rail Connected lopen voor dit doel ambitieuze programma’s. De service Melding Container Achterland Rail (MCA Rail) van Portbase heeft hierbinnen een cruciale rol voor het versnellen en verbeteren van de railketen. Neska Container line tezamen met hun softwareleverancier Yellowstar en Trimodal samen met Pharox maken via een API-koppeling optimaal gebruik van de nieuwe digitale mogelijkheden

Rail Connected biedt bovendien de koppeling met Portbase en een doorontwikkeling van de ‘Melding Container Achterland’-service.

Lees hier meer.

Spooroperators onderdeel van de Vertrouwensketen

In 2024 worden geleidelijk alle deepsea-containers die vanuit de haven van Rotterdam naar het achterland gaan, veilig en betrouwbaar vrijgesteld via de Vertrouwensketen. Door deze nieuwe havenbrede werkwijze verdwijnen pincodes uit het logistieke proces. Spooroperators krijgen van hun opdrachtgevers digitaal het recht door om containers bij de terminals voor te melden en op te halen. Meer informatie lees je hier.