Skip to main content
Nieuws

Spooroperators onderdeel van de Vertrouwensketen

By 09/01/2024januari 26th, 2024No Comments

Spooroperators onderdeel
van de Vertrouwensketen

#Nieuws

Lees verder

Spooroperators onderdeel van de Vertrouwensketen

In 2024 worden geleidelijk alle deepsea-containers die vanuit de haven van Rotterdam naar het achterland gaan, veilig en betrouwbaar vrijgesteld via de Vertrouwensketen. Door deze nieuwe havenbrede werkwijze verdwijnen pincodes uit het logistieke proces. Spooroperators krijgen van hun opdrachtgevers digitaal het recht door om containers bij de terminals voor te melden en op te halen.

Nieuwe werkwijze voor vrijstellen en ophalen importcontainers in Rotterdam

De Vertrouwensketen is een breed gezamenlijk initiatief van bedrijfsleven en overheidsinstanties voor het veiliger en betrouwbaarder vrijstellen en ophalen van deepsea importcontainers in de Nederlandse havens. In de Vertrouwensketen gaat dit recht digitaal van schakel naar schakel. Pincodes zijn niet meer nodig. Het uitwisselen van de noodzakelijke informatie gebeurt in een gesloten keten, met enkel bekende partijen. Alleen een op die manier
geautoriseerde spooroperator, binnenvaartoperator of wegvervoerder kan de container bij een terminal voormelden en daar vervolgens ophalen.

Stap voor stap steeds meer spoorcontainers

De Vertrouwensketen is in 2023 gestart in Rotterdam. Voor de concrete invoering ligt het initiatief bij de rederijen/cargadoors. Stap voor stap sluiten zij hun klanten aan. Geleidelijk gaan zo steeds meer deepsea importcontainers op de nieuwe manier door de keten heen. De rederij/cargadoor meldt zijn klant
– de partij waaraan men de container vrijstelt – wanneer het voor hem zover is. Deze rederijklant (of in zijn opdracht een expediteur dan wel logistieke dienstverlener) informeert vervolgens de betrokken vervoerder. Bij achterlandvervoer per trein is dit dus de spooroperator.

Eenvoudige werking

De Vertrouwensketen werkt in de praktijk heel simpel. De initiatiefnemers hebben aan Portbase gevraagd om aan de bestaande services in het Port Community System van de Nederlandse havens een extra autorisatielaag toe te
voegen. Dit is voor de spooroperators gebeurd in de service Melding Container Achterland Rail (MCARail). Importcontainers die via de Vertrouwensketen lopen, worden in deze service automatisch voor de spooroperator klaargezet om
voor te melden. Het gebruik van de Vertrouwensketen in MCA Rail kan via het web of door uitbreiding van de bestaande API-koppeling. Alle informatie daarover is te vinden op de website van Portbase.

Operationele voordelen

Naast primair het vergroten van de veiligheid en betrouwbaarheid
ontstaan door de Vertrouwensketen ook operationele voordelen. Verbeterde digitale samenwerking zorgt door de gehele logistieke keten
heen voor slim hergebruik van data. Spooroperators krijgen optimaal zicht op de status en planning van de door hen te vervoeren importcontainers.

Gefaseerde invoer

Jaarlijks komen in de haven van Rotterdam miljoenen containers binnen. De gefaseerde en gecontroleerde invoer van de Vertrouwensketen neemt naar verwachting zeker nog heel 2024 in beslag. Elke rederij/cargadoor hanteert zijn eigen volgorde in het aansluiten van klanten. Het moment dat een spooroperator door zijn opdrachtgever wordt gevraagd deel te nemen, kan daardoor per rederij/cargadoor verschillen.

Breed draagvlak

Initiatiefnemers voor de Vertrouwensketen zijn Deltalinqs, evofenedex, Fenex, GroentenFruit Huis, Portbase, Transport en Logistiek Nederland en de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators. Ook FERM, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Nederlandse Douane, Secure Logistics en
Zeehavenpolitie ondersteunen het initiatief. (Vrijwel) alle deepsea-rederijen en de vier grote deepsea-terminaloperators in Rotterdam doen concreet mee

Terug naar nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van al onze evenementen, nieuws en updates. Schrijf je in voor de maandelijkse Spoornieuws(brief).