Skip to main content

Bulktrein

Home > De Railsector > Bulktrein

Bulktrein

Bulkproducten, zoals olie en petroleum, kolen, graan, grind, zand en biomassa worden “los” vervoerd in speciaal ontworpen wagons die het laden en lossen zo gemakkelijk mogelijk maken, bv. lossen via deuren in de bodem van de wagon terwijl de trein over een kuil rijdt. 

Voor ‘natte’ producten worden vaak Ketelwagons gebruikt: wagens waar een speciaal vat op is geplaatst, waarin vloeibare stoffen, gassen of poeders opgeslagen kunnen worden.

Voor ‘droge’ bulk wordt vaak gebruik gemaakt van Open wagons: wagens met een open dak zodat hier bulkgoederen in gestort kunnen worden. Soms is het ook mogelijk om de wagen aan de onderkant te legen