Skip to main content

07 april 2020 | #BESTPRACTICE

Richard Kempers: “Deelzendingen over het spoor naar Italië veelal goedkoper en soms ook sneller dan wegvervoer”

Richard Kempers is al sinds de jaren 80 actief bezig met het vervoer per spoor, omdat onze organisatie altijd in het concept van intermodaal vervoer geloofde.

Onze eerste poging op dit gebied begon met de oprichting van Hucom, die een dienst voor complete ladingen aanbood met een honderdtal trailers tussen Antwerpen en Novara. Het project werd uiteindelijk geen succes door de vele problemen waarmee het gecombineerde vervoer in die tijd werd geconfronteerd, zoals lange transittijden, zoekgeraakte eenheden, diefstal en vandalisme. Ook was de tariefstelling van de railoperators destijds weinig interessant ten opzichte van de marktprijzen van wegvervoer.

In 2002, na het afronden van mijn universitaire studie, ben ik in ons familiebedrijf gestapt. Gezien het onderwerp van mijn scriptie over de Zwitserse transportpolitiek en de onderhandelingen met de Europese Unie omtrent de verschuiving van vrachtverkeer naar het spoor, leek het vanzelfsprekend om opnieuw aan de slag te gaan met intermodale oplossingen en ons meer te richten op het ontwikkelen van een service die kon concurreren met het transport over de weg.

De invoering van kilometerheffingen en andere kunstmatige kostenverhogingen voor het wegvervoer en subsidies die het spoorvervoer moeten bevorderen, hebben er toe geleid dat intermodaal vervoer naar het zuiden een steeds belangrijker positie kon innemen. Het aantal diensten is sindsdien sterk toegenomen en de kwaliteit in de dienstverlening is duidelijk verbeterd. De invoering van het 45’ container concept en de aanpassing van de Europese wetgeving daaromtrent waren voor ons ook aanleiding om opnieuw op de trein te stappen.

Om ons te onderscheiden van andere logistieke intermodale dienstverleners op Italië hebben we gekozen voor een andere benadering – minder industriële bulklading en meer kleinere klanten en deellading. Het behandelen van deelzendingen is altijd één van onze centrale bedrijfsactiviteiten geweest en een solide basis van ladingen waarop verder gebouwd kon worden was reeds aanwezig: we zijn dus met een paar 45’ containers gestart en onze vloot is langzamerhand uitgegroeid tot een honderdtal units die dagelijks op de lijn Italië-Nederland rijden. Het vergde in het begin enige moeite om onze medewerkers te laten wennen aan het planningsproces van intermodaal vervoer, maar al snel nam het enthousiasme de overhand. Het betrekken van de klanten bij deze ontwikkeling vanaf de beginfase werd ook als essentieel ervaren: de overstap naar een groenere en duurzamere vervoersoplossing moest een succes voor beide partijen worden.

Wij vervoeren de meeste deelzendingen deur-tot-deur om op deze manier een snelle doorlooptijd te kunnen garanderen: zendingen worden rechtstreeks afgehaald en vanaf dezelfde container op eindbestemming afgeleverd. Daardoor worden extra schakels vermeden, hetgeen naast tijdwinst ook een kostenbesparing oplevert. Alleen zeer kleine zendingen worden afgehaald of aangeleverd door lokale koeriers en via één van onze overslagpunten verzameld. En zo komt het dat we op vrijdag een deelzending in Nederland laden en op maandag in Italië afleveren. Daar kan het vervoer over de weg niet aan tippen, zeker niet qua prijs.

Een mooi voorbeeld van deze intermodale shift, waar meerdere vervoersmodaliteiten worden gecombineerd, is onze unieke service op Sicilië en Sardinië: deelzendingen die tussen donderdag en vrijdag in Nederland geladen worden vertrekken nog voor het weekend per spoor richting Noord Italië. Bij aankomst op maandag worden de goederen dezelfde dag nog vanaf Genua per boot verscheept naar Palermo of Cagliari, waar ze dinsdags in de nacht aankomen. Uiteindelijk worden de zendingen op woensdag uitgeleverd. En als er in het centrum van Catania met een bakwagentje met laadklep gelost moet worden, dan is dat ook geen probleem.

Onze keuze om de kaarten op intermodaal verkeer te zetten heeft zeker bijgedragen tot ons succes in het Italië vervoer en speelt een fundamentele rol in ons totale dienstenpakket. Bovendien verwachten de meeste klanten tegenwoordig dat je in staat bent alternatieven te bieden.

Terug naar overzicht
Railcargo
Richard Kempers

#RAILOPERATOR

Richard Kempers

Richard Kempers SA bestaat sinds 1984 in Chiasso, aan de Italiaanse grens, en legt zich hoofdzakelijk toe op intermodaal transport op Italië, Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk

Meer info