Skip to main content

Spoorontwikkeling Maasvlakte

#Nieuws

Lees verder

Het containervervoer in de Rotterdamse haven zal verder gaan toenemen. Het spoorgoederenvervoer van en naar de Maasvlakte, maar ook in Europoort en de Botlek zal in de komende jaren naar verwachting eveneens verder toenemen.

Om aan deze groei te kunnen voldoen, investeren het Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Unie in duurzame en efficiënte spoorontwikkeling.

Oplossen spoorknelpunten Maasvlakte

Het Havenbedrijf Rotterdam en ProRail hebben een Logistieke Visie voor het spoorgoederenvervoer in het Havengebied uitgewerkt. De visie geeft inzicht in de (toekomstige) capaciteitsknelpunten op de Havenspoorlijn en tevens hoe dit in de toekomst kan worden verholpen. Dit doen het Havenbedrijf, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door te investeren in proces- en infrastructurele maatregelen.

Wat gaat er gebeuren?

In de periode tot 2040 zijn een aantal infrastructurele projecten voorzien die de bereikbaarheid van de Maasvlakte per spoor vergroten. Deze projecten voeren we gefaseerd uit. Eerst vergroot het Havenbedrijf de spoorcapaciteit van emplacementen op de Maasvlakte. In samenwerking met ProRail realiseren we de eerste fase van het spooremplacement Maasvlakte Zuid. Dit zorgt voor een robuuste achterlandverbinding voor het spoorgoederenvervoer en zal medio 2027 operationeel zijn.

De totale ontwikkeling bestaat uit:
  • de aanleg van een nieuw spooremplacement Maasvlakte Zuid van maximaal vier bundels van elk zes sporen geschikt voor 740 meter treinen;
  • de elektrificatie van de distri-driehoek en de buitencontour;
  • de aanpassingen van de C2-bocht;
  • en twee doorrijdsporen

Start aanleg spooremplacement Maasvlakte Zuid

Havenbedrijf Rotterdam start periode 2023 – 2027 met de ontwikkeling van het Emplacement-Maasvlakte Zuid; De eindsituatie bestaat uit maximaal vier bundels van elk zes sporen. Het Emplacement wordt  gefaseerd aangelegd en sluit aan op de buitencontour APMT en RWG en op de westelijke bundel.

In samenwerking met ProRail realiseert Havenbedrijf Rotterdam de eerste fase van het spooremplacement Maasvlakte Zuid en zal medio 2027 operationeel zijn. De realisatie van de overige bundels is direct gerelateerd aan de daadwerkelijke groei in het spoorgoederenvervoer op de Maasvlakte. De tweede bundel  wordt medio 2040 verwacht.

Verminderen CO2-uitstoot

Om het logistieke proces te optimaliseren en verduurzamen, elektrificeren we de laatste delen van de Havenspoorlijn op de Maasvlakte. Om de eindbestemming in de haven te bereiken, moeten treinen nog wisselen naar een diesellocomotief. Dit zorgt voor langere wachttijden. Door de distri-driehoek en de buitencontour te elektrificeren, zijn deze diesellocomotieven niet meer nodig. Met als resultaat een lagere uitstoot, minder stops en kortere wachttijden.

Robuuste achterlandverbinding

ProRail en het Havenbedrijf zetten in op een robuuste achterlandverbinding via het spoor. Met al deze investeringen verbeteren we het internationaal goederenvervoer over het spoor, verminderen we het transport over de weg en hebben we een goed alternatief voor de binnenvaart ten tijde van laag water. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan het realiseren van het Klimaatakkoord en de Europese Green Deal, en werken we samen aan een goede bereikbaarheid van Nederland en het Europese achterland.

Gezien het Europese belang van verbetering van spoorgoederenvervoer in de Rotterdamse haven stelt de Europese Commissie een subsidie vanuit Connecting Europe Facility ter beschikking.

ProRail logo
Europese Unie logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van al onze evenementen, nieuws en updates. Schrijf je in voor de maandelijkse Spoornieuws(brief).

Meer weten?

Caroline Koiter

Directeur