Skip to main content

Spoorgoederensector lanceert EU Year of Skills tijdens TLM en pakt personeelstekort aan.

9 mei 2023 | #NIEUWS

Lees verder

Het informatieplatform voor het spoorgoederenvervoer Rail Cargo Netherlands heeft namens de gehele spoorgoederensector het startschot gegeven voor een initiatief om jong talent binnen de spoorsector te laten optreden als ambassadeurs: het EU Year of Skills. Daarmee moet de sector een nieuwe impuls krijgen en de aantrekkelijkheid ervan benadrukt worden onder een breder publiek.

Spoorgoederensector lanceert EU Year of Skills tijdens TLM en pakt personeelstekort aan.

Tijdens de Transport en Logistiek beurs in München heeft Rail Cargo Information Netherlands namens de gehele spoorgoederensector het startschot gegeven voor het EU Year of Skills. Doel is om jong talent binnen de spoorsector te laten optreden als ambassadeurs, waardoor de sector een nieuwe impuls krijgt en de aantrekkelijkheid ervan wordt benadrukt onder een breder publiek.

Het goederenvervoer per spoor heeft de toekomst
Twee jaar geleden lanceerde de Nederlandse spoorgoederensector de campagne “Rail Freight the Future is Ours” om het grote publiek te informeren over duurzaam, veilig en efficiënt goederenvervoer per spoor. Want spoorgoederenvervoer speelt een cruciale rol in het bevorderen van Europa’s strategische doelstelling om slimme, groene en duurzame groei te stimuleren. Echter, net als andere sectoren, kampt het goederenvervoer per spoor met een groeiend tekort aan nieuwe aanwas van personeel. Dit komt doordat een aanzienlijk deel van het personeelsbestand (zo’n 50%) binnen 5 tot 10 jaar met pensioen gaat, precies op het moment dat nieuwe technologische ontwikkelingen om meer gespecialiseerde vaardigheden vereisen.

Vanaf dit jaar treden young professionals uit de sector op als ambassadeurs om te benadrukken hoe innovatie, duurzaamheid en veiligheid worden aangepakt, welke producten per spoor worden vervoerd en welke vaardigheden deze sector zo interessant en uitdagend maken. (Zie video Matthew Harteveld – Rail Talent 2022, hij belicht in deze video de vaardigheden als Operations Manager bij Bertschi (https://www.youtube.com/watch?v=zupNPatHr4g)

Het doel is om zowel de toekomstige als de bestaande werknemers te inspireren en te motiveren en hun vaardigheden en ambities af te stemmen op de beschikbare mogelijkheden in de spoorwegsector. Dit is vooral belangrijk om de overgang naar groenere en meer digitale ontwikkelingen binnen de sector te vergemakkelijken. John Voppen, CEO bij ProRail zegt hierover: “Goede spoorwerkers zijn de ruggengraat van een veilig en efficiënt spoorwegsysteem. Bij ProRail begrijpen we het belang van geschoold spoorwegpersoneel en de noodzaak van samenwerking met onze buurlanden om de spoorweginfrastructuur in heel Europa te verbeteren. Wij zijn er trots op één van de oprichters te zijn van het initiatief Rail Freight, The Future is Our, en steunen het EU-jaar van de vaardigheden volledig via dit platform. Samen bereiden we de volgende generatie spoorwegarbeiders voor en zorgen we voor een betrouwbaar en duurzaam spoorwegnet voor de komende jaren.”

Ook Boudewijn Siemons, COO van het Havenbedrijf Rotterdam benadrukt het belang van het aantrekken van nieuw talent voor de spoorgoederensector. Siemons: “Zowel de Rotterdamse haven als het goederenvervoer per spoor kunnen substantieel bijdragen aan de Europese klimaatambities. Een toekomstbestendige arbeidsmarkt is echter een voorwaarde voor het voltooien van de energietransitie. De energietransitie levert voor 2030 10.000 tot 25.000 nieuwe banen op in het havenindustrieel complex. Wij verwelkomen initiatieven die het goederenvervoer per spoor bevorderen en het belang van deze vervoerswijze onderstrepen. De sector biedt aantrekkelijke carrièremogelijkheden en we kunnen nooit genoeg talent op alle niveaus aantrekken om ons te ondersteunen bij het realiseren van onze ambities.”

Europees jaar van de vaardigheden
Het jaar 2023 is gewijd aan het Europees Jaar van de vaardigheden (EU Year of Skills). Met dit thema wil de Europese Commissie een nieuwe impuls geven aan duurzame en digitale transitie, innovatie, verbetering van de concurrentiepositie en erkenning van vaardigheden, competenties en kennis. Om Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, te citeren: “We moeten veel meer aandacht besteden aan beroepsonderwijs en bijscholing. We moeten beter samenwerken met bedrijven, omdat die het best weten wat zij nodig hebben. En we moeten deze behoeften afstemmen op de aspiraties van de mensen. Maar we moeten ook de juiste vaardigheden aantrekken naar ons continent, vaardigheden die bedrijven helpen en de groei van Europa versterken.’’

Tijdens TLM (Transport Logistic München) werd de eerste verbinding gelegd tussen young professionals uit Nederland en Duitsland. Uwe Berndt, vertegenwoordiger van Die Wirtschaftmacher – een Duits initiatief gericht op het verbeteren van het publieke imago van de logistieke sector – benadrukt het belang van Europese samenwerking. Berndt benadrukt dat: ”In de campagnes van ons initiatief richten we ons specifiek tot jongeren. De jonge generaties zijn internationaal georiënteerd. Daarom richten we ons steeds meer op andere landen. We verwelkomen de campagne omdat deze het belang van logistiek benadrukt!”

Volgende halte: Brussel
In het najaar gaan de spoorambassadeurs naar Brussel om hun bevindingen te delen met de Europese Commissie. Marleen van de Kerkhof, bestuurslid van Rail Cargo Information Netherlands, zet zich in om jongeren te inspireren voor een carrière in de railsector. Om dit doel te bereiken is het volgens haar nodig om ook de verbindingen te leggen met verschillende netwerkorganisaties. Daarom zal Rail Freight, The Future Is Ours jaarlijks een evenement in Brussel organiseren om met de Europese gedachte praktijkvoorbeelden te delen die ook de diversiteit in de sector kunnen bevorderen. Dit alles zal worden afgestemd met het STAFFER-initiatief (Skill Training Alliance for the Future European Rail System), een door de Europese Commissie gesteund project om de toekomstige vaardigheden in de spoorwegsector te definiëren en ervoor te zorgen dat deze op het onderwijs worden afgestemd.
Meer weten over goederenvervoer per spoor? Of deelnemen als young professional? Bezoek: www.thefutureisours.eu

Terug naar nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van al onze evenementen, nieuws en updates. Schrijf je in voor de maandelijkse Spoornieuws(brief).

Meer weten?

Caroline Koiter

Directeur