Skip to main content

Persbericht: Caroline Koiter benoemd tot directeur Rail Cargo information Netherlands

Geplaatst op 28-09-2020 | #NIEUWS

Lees verder

Het bestuur van het voorlichtingsbureau Rail Cargo Information Netherlands heeft Caroline Koiter (43) per 1 november benoemd tot directeur. Zij volgt daarmee Max Philips op die zich meer gaat richten op het versterken van de klantrelaties bij ProRail.

Koiter heeft een achtergrond als jurist en is al 10 jaar actief op de thema’s multimodaal en duurzaamheid in het programma Off-Road van de Topsector Logistiek. Binnen de logistieke sector heeft zij veel ervaring opgedaan en een stevig netwerk opgebouwd. Ze heeft de laatste jaren veel contacten gelegd met tal van bedrijven, die bewust kiezen voor multimodaal transport, vanwege risicospreiding, optimalisatie, kosten en CO2-reductie. Het Off-Road programma levert een belangrijke bijdrage om de juiste bedrijven bij elkaar te brengen, en promoot joint corridors om schaalgrootte te bereiken. Daarmee worden wegkilometers gereduceerd en CO2-reductie gestimuleerd, veelal ook mede dankzij het Lean & Green Programma.

“De ervaringen die Caroline heeft opgedaan sluiten perfect aan bij de ambities van Rail Cargo”, aldus voorzitter Carel Robbeson. “Als onze nieuwe directeur gaat ze spoorgoederenvervoer nog beter op de kaart zetten. Ze realiseert zich dat we een uitdagende tijd tegemoet gaan. Brexit, Corona, en een recessie staan voor de deur. Het betekent dat het ondernemerschap extra uitgedaagd wordt en we grenzen moeten opzoeken. Samenwerken met concurrenten, slimmer in de keten moeten werken, eerder contacten moeten leggen met Hoge Scholen en Universiteiten om de ‘Smart Brains’ binnen te halen om ons klaar te maken voor digitalisering in de logistiek.”

Rail Cargo information Netherlands
Rail Cargo is het promotieorgaan van het Nederlandse goederenvervoer per spoor. De stichting Rail Cargo information Netherlands is als publiek-privaat initiatief opgericht in 2003. Doel is om het gebruik van het spoor voor goederenvervoer te bevorderen en het imago van railgoederenvervoer bij verladers en logistieke dienstverleners te verbeteren. De organisatie wordt ondersteund door meer dan 100 bedrijven actief in het spoorgoederenvervoer.

Noot voor de redactie
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Max Philips, tel. 06-46073073 of philips@railcargo.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van al onze evenementen, nieuws en updates. Schrijf je in voor de maandelijkse Spoornieuws(brief).