Skip to main content

Grote kans voor Nederland

#Interview Paul Dirix

Lees verder

Grote kans voor Nederland

Spoorgoederenvervoer is een grote kans. De boodschap van Paul Dirix, CEO van Port of Moerdijk, is duidelijk. Bij de grote transities waar Nederland in zit, heeft de verdere ontwikkeling van het spoor veel te bieden.

Om dat gelijk maar in het juiste perspectief te plaatsen. “Nee, het spoor is niet zaligmakend en er liggen ook behoorlijke uitdagingen, maar overall biedt het spoor gewoon wel echt goede oplossingen voor de toekomst.” Dirix heeft wel enig recht van spreken. Niet alleen als eindverantwoordelijke van de op drie na grootste zeehaven van Nederland waar jaarlijks 3.000 goederentreinen worden
afgehandeld, maar in het verleden was hij ook werkzaam ‘in het spoor’. Hij werkte een kleine vier jaar bij ProRail, onder andere als director of Operations, en ruim vier jaar bij NS als onder andere director of Transport en director Network Design.

Havendag Moerdijk

Wat willen we?

Die achtergrond en het daarbij opgedane netwerk komen hem nu goed van pas. Vanuit de Branche Organisatie Zeehavens is hij dan ook de vertegenwoordiger in het Platform Spoorgoederenvervoer en Leefomgeving. “Ook daar probeer
ik mijn steentje bij te dragen aan een goede visie op de rol van het spoorgoederenvervoer voor de toekomst van Nederland. Daar begint het allemaal mee. Wat willen we nou met dat spoor?” Als het aan Dirix zelf ligt, is dat heel veel. “Ik heb niets tegen vrachtwagens. Die zullen altijd nodig blijven,
maar om de uitdagingen waar Nederland voor staat in goede banen te leiden, zullen we elke modaliteit zo optimaal mogelijk moeten inzetten. Kijk je naar thema’s als leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid, het oplossen van congestie en de efficiënte inzet van arbeid, dan is er een grote rol weggelegd voor het spoor in de toekomst.”

Eerlijke beprijzing

Om die ook adequaat invulling te kunnen geven, moeten er nog wel wat ‘hobbels’ – zoals Dirix dat noemt – worden weggewerkt. Zoals de stikstofwetgeving die verhindert dat de aanpassingen aan het spoor om 740 meter-treinen mogelijk te maken op het Moerdijkse haventerrein en bij Lage Zwaluwe, doorgang kunnen vinden. “En er moet aan een ‘level playing field’ worden gewerkt voor alle modaliteiten.” Dirix doelt daarbij vooral op een eerlijke beprijzing en verwijst naar onder andere belastingloze kerosine en
het nauwelijks doorberekenen van het gebruik van infrastructuur aan wegtransporteurs. “Trek je dat speelveld gelijk en kijk je naar al die maatschappelijke ontwikkelingen, dan biedt het spoor een heel mooi alternatief.” Waarbij Dirix ook meteen lachend aangeeft niet helemaal onbevooroordeeld te zijn. “Als je wat jaren in die sector gewerkt hebt, dan raak je toch een beetje besmet. Zo’n trein heeft gewoon wat!”

Terug naar nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van al onze evenementen, nieuws en updates. Schrijf je in voor de maandelijkse Spoornieuws(brief).