Skip to main content

‘Europese regelgeving spoor beter met elkaar afstemmen’

Staatssecretaris Vivianne Heijnen

Geplaatst op 03-05-2022 | #NIEUWS

Lees verder

Staatssecretaris Vivianne Heijnen vertelde bij het Spoorcongres 2022 dat er meer geïnvesteerd wordt in het spoor. ‘De rails krijgen meer te verduren als er meer vervoer van de weg naar het spoor gaat. We investeren de komende jaren veel in beheer en onderhoud. Zodat het spoorgoederenvervoer een betrouwbare modaliteit blijft’, zei de 100 dagen zittende van oorsprong Limburgse staatssecretaris.

‘Vanuit mijn tijd als bestuurder in Limburg weet ik dat het spoorvervoer naar het buitenland heel belangrijk is’, gaat ze verder. ‘Ik ben blij om te zien dat veel bedrijven hun krachten al willen bundelen, dat is ook nodig om het groeiende vervoer duurzaam te laten zijn. Het is een enorme sector, veel groter dan ik dacht toen ik aantrad. Door corona en nu ook door wat er in Oekraïne gebeurt, liggen ontwikkelingen soms stil, maar als we er samen onze schouders onder zetten komt het vast goed. Het is nu geen tijd om stil te staan.

European Year of Rail
Het was best een lastige tijd voor het European Year of Rail, want veel ontmoetingen gingen niet door vanwege de corona. ‘Gelukkig is er toch wel veel gebeurd. Op 9 mei verschijnt het eindverslag van de ambassadeur van het European Year of Rail, Wim van de Camp, hierover. Wat ik wel kan zeggen: spoorgoederenvervoer staat Europees op de kaart als duurzame modaliteit. De Europese Green Deal en de Fit For 55-plannen laten dit ook zien: het spoor krijgt een belangrijke rol toebedeeld. De samenwerking tussen de lidstaten is essentieel. Het is simpel: spoorvervoer stopt niet aan de grens. Het spoor moet ‘interoperabel’ zijn: dat wil zeggen liefst één Europese standaard.”
‘Als dat een stap te ver is, moeten Nederlandse systemen en die van onze buurlanden in elk geval op elkaar aansluiten. We hebben gezien dat het spoorgoederenvervoer cruciaal is voor de logistiek van ons land. Bijvoorbeeld bij laag water in de Rijn en tijdens de covid-pandemie. Bij incidenten op het spoor zien we meteen hoe belangrijk het is. We kunnen niet zonder. Samen met de sector gaan we verder kijken hoe we meer aan klimaatwinst kunnen doen. Het ministerie van I&W wil bovenop de doelstellingen van Economische Zaken en Klimaat een grotere winst behalen op duurzame mobiliteit. Dat moeten we dan wel samen met de sector doen.’
Groei in spoorvervoer
De rails moeten bestendig zijn om de groei aan te kunnen. ‘Het traject Gent-Terneuzen moet 8000 vrachtwagens van de weg halen. De komende jaren willen we meer inzetten op het spoorgoederenvervoer om de druk op de weg niet te laten toenemen. We kijken goed hoe we het vervoer via spoor zo goed en efficiënt mogelijk kunnen vormgeven, samen met andere landen. Het is belangrijk dat verladers samenwerken, zodat ze kleine volumes – die nu op een vrachtwagen gaan – kunnen bundelen en geschikt kunnen maken voor een modal shift naar het spoor. We staan nu op een kruispunt. Met digitalisering en automatisering zorgen we voor voldoende capaciteit op het spoor om de verwachte modal shift op te vangen. Dat is een kans, zeker ook voor het milieu, die we moeten grijpen.’
‘Nederland is niet zo groot, afspraken met andere landen en tussen bedrijven onderling zijn daarom belangrijk, ook in de keten. Zo maak je van het spoor een volwaardig en vooral duurzaam en gunstiger alternatief voor het goederenvervoer. De verlader moet uiteindelijk verleid worden om het spoor als duurzame modaliteit te kiezen voor het vervoer van zijn goederen. Het is mooi om op dit congres te zien hoe bedrijven samen hun kennis bundelen, waardoor ze efficiënter kunnen zijn. Ze besparen hierdoor kosten, maar ook energie omdat er minder verkeersbewegingen nodig zijn. De sector verdient daarom een grote pluim.’
Shift naar spoor
Om het vervoer van de weg en uit de lucht te krijgen, is betrouwbaar spoor nodig. Niet alle landen van Europa zijn even gemakkelijk bereikbaar per spoor, de breedte van het spoor is in landen als Portugal, Spanje en Finland groter. ‘Het is belangrijk dat we de Europese regelgeving daarover met elkaar afstemmen. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt ook dat we de shift moeten maken van weg naar spoor. Dan moet je er heel goed naar kijken hoe je de regels op Europees niveau zoveel mogelijk geharmoniseerd krijgt. Wat we ook doen is multimodale knooppunten maken van bijvoorbeeld water en spoor, zoals in Moerdijk. Die punten komen er steeds meer. Er wordt over nagedacht hoe je dat op de meest slimme manier doet.’
Terug naar nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van al onze evenementen, nieuws en updates. Schrijf je in voor de maandelijkse Spoornieuws(brief).