Skip to main content

#HAVENS&INFRA

ProRail

KOM IN CONTACT

Moreelsepark 3, 3500 GC Utrecht

T: +31 30 235 7104 | E: info@prorail.nl

Meer weten?

Naam contactpersoon

Functie

Contactgegevens

ProRail

Zorgen voor voldoende capaciteit, betrouwbaarheid en veiligheid op het spoor. Dat is waar ProRail in het kort voor staat.

Als railinfrabeheerder strekt het werkterrein zich uit van Den Helder tot Eijsden en van Vlissingen tot Roodeschool: ruim 6.500 kilometer spoor. ProRail bestaat uit de organisaties Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding. Sinds 1 januari 2003 werken deze organisaties onder de naam ProRail.

Het vervoer per spoor moet effectief, efficiënt en punctueel kunnen worden uitgevoerd. ProRail ondersteunt dat vanuit haar eigen visie: een zo groot mogelijke beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het spoor tegen zo min mogelijk kosten en overlast voor vervoerders en hun klanten.

Om dat voor elkaar te krijgen overlegt ProRail al in een vroeg stadium met vervoerders over de beschikbare capaciteit en werkt ze aan de instandhouding, verbetering, uitbreiding èn vernieuwing van het spoorwegnet en stations.

In het operationele proces streeft ProRail naar een soepele uitvoering en een snelle oplossing in geval van verstoringen. ProRail, de door de overheid ingestelde railinframanager:

  • Zorgt voor voldoende, betrouwbare en veilige railinfrastructuur;
  • Levert haar klanten treinpaden, transfercapaciteit en informatiediensten;
  • Werkt als partner in de spoorbranche mee aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken nu én straks.