Skip to main content

#HAVENS&INFRA

Port of Rotterdam

KOM IN CONTACT

Meer weten?

Gillbert Bal Port of Rotterdam Rail Cargo

Gilbert Bal

Business Manager / Bestuurslid

gs.bal@portofrotterdam.com

Port of Rotterdam

Rotterdam is een van de grootste havens ter wereld. Het Havenbedrijf Rotterdam draagt op een professionele wijze bij aan het bevorderen van bedrijvigheid in het Rotterdamse haven- en industriecomplex, met aandacht voor de leef- en werkomgeving.

Het Havenbedrijf Rotterdam beheert namens de gemeente Rotterdam het bijna 11.000 hectare tellende Rotterdamse haven- en industriecomplex. Dit gebied heeft verschillende belangrijke functies: het is een verzamelplaats voor internationale goederenstromen, herbergt industriële clusters en logistieke dienstverleners en fungeert als ‘draaischijf’ voor internationale productienetwerken. Het haven- en industriecomplex is een belangrijke dynamo voor zowel de nationale als de internationale economie.

Taken en profiel

Vanouds heeft het Havenbedrijf Rotterdam altijd twee taken gehad:
• Het ontwikkelen, construeren, managen en opereren van het haven- en industriecomplex
• Het effectief, veilig en efficiënt afhandelen van scheepsverkeer.

Van havens wordt echter steeds meer verwacht wat overslag, industrie en distributie en andere diensten aangaat. Onze economie is aan het globaliseren en activiteiten worden over ter wereld uitgevoerd. Dit leidt tot een opwaardering en toename van transport, waarin de haven van Rotterdam slechts een link is in logistieke en industriële netwerken. Daarom is het Havenbedrijf Rotterdam niet alleen actief in de haven zelf, maar ook daarbuiten. Elke vijf jaar ontwikkelt het Havenbedrijf Rotterdam een business plan, waarin de organisatie aangeeft hoe het haar rol verder wil ontwikkelen en welke aspecten specifieke nadruk en prioriteit zullen krijgen gedurende de periode in kwestie. De Havenvisie 2030 geeft de ambitie voor de lange termijn aan voor de toekomst van de Rotterdamse haven.

Routescanner

Routescanner is een product van het Havenbedrijf Rotterdam en geeft een compleet overzicht van de meest efficiënte deepsea-, shortsea-, spoor- en binnenvaartroutes via Rotterdam. U krijgt niet alleen de beste transportroute te zien, maar ook de transittijd en de logistiek dienstverleners waarmee u kunt samenwerken. Bovendien toont de empty depot planner waar u lege containers kunt achterlaten of ophalen. Kortom: Routescanner is speciaal bedoeld voor bedrijven die hun containertransport slimmer willen plannen.