Skip to main content

#HAVENS&INFRA

Port of Moerdijk

KOM IN CONTACT

Plaza 3, 4782 SL Moerdijk

T: 0031 (0)168 38 88 88 | E: info@portofmoerdijk.nl

Meer weten?

Jayand Baladien

Manager Commerciële Exploitatie

Port of Moerdijk

Als vierde zeehaven van nationaal belang en tweede containerhaven van Nederland is Port of Moerdijk een belangrijke economische motor voor de provincie Noord-Brabant. Port of Moerdijk is inmiddels de thuishaven van meer dan 400 bedrijven. Zij kiezen voor Port of Moerdijk als duurzaam logistiek knooppunt van Europese allure.

Het haven- en industrieterrein van Moerdijk is strategisch gelegen in de Vlaams-Nederlandse delta en de meest landinwaartse zeehaven van Nederland. De open verbinding met zee en de maximale keuzevrijheid voor spoor, weg, buisleidingen, binnenwater of shortsea brengen Europese eindbestemmingen binnen handbereik.

Port of Moerdijk heeft sinds oudsher ook een sterk industrieel cluster voor chemie, recycling en energie. Dit is met buisleidingen direct aangesloten op de chemische clusters van Antwerpen, Rotterdam, Vlissingen en het Ruhrgebied. Ook de verbindingen over het water en spoor zijn uitstekend.

De strategische ligging maakt Port of Moerdijk tot een krachtige logistieke draaischijf. Intercontinentale vracht bereikt Port of Moerdijk rechtstreeks via zee, of via havens als die van Antwerpen en Rotterdam.

Multimodaliteit – over weg, spoor en water – en gecombineerd transport zorgen voor een snelle, efficiënte doorstroom van en naar de meest uiteenlopende Europese bestemmingen. Dikke en dunne goederenstromen komen samen in Moerdijk en vinden verpakt, gebundeld, gekoeld, bewaard of bewerkt veilig, snel en efficiënt hun weg naar de klant. Moerdijk combineert de strategische ligging met een uitstekend ondernemersklimaat.

Havenbedrijf Moerdijk organiseert het proces van ontwikkeling, ontwerp, aanleg, uitgifte, exploitatie, beheer en uitbreiding van Port of Moerdijk. Het werkt actief en met oog voor omgeving en natuur aan een ontwikkeling van duurzame logistiek en procesindustrie. Het havenbedrijf vervult een spilfunctie bij contacten tussen gevestigde bedrijven, overheden, nieuw te vestigen bedrijven en andere organisaties.