Skip to main content

#HAVENS&INFRA

Port of Amsterdam

KOM IN CONTACT

De Ruijterkade 7, 1013 AA Amsterdam

T: 0031 (0)20 523 45 00 | E: rob.smit@portofamsterdam.com

Meer weten?

Naam contactpersoon

Functie

Contactgegevens

Port of Amsterdam

De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van onder andere energieproducten. In het Noordzeekanaalgebied werd in 2013 ruim 95 miljoen ton goederen overgeslagen waarvan circa 78 miljoen ton in Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 59.000 mensen waarvan zo’n 26.000 mensen in Amsterdam.

Havenbedrijf Amsterdam heeft de ambitie om op een duurzame, innovatieve manier waarde toe te voegen voor klanten en omgeving. Het havenbedrijf stimuleert groei bij bedrijven, waarbij zorgvuldig met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht wordt omgegaan.

De havenregio kent vijf clusters:

  • Energy: kolen, geraffineerde olieproducten zoals benzine, diesel en kerosine, chemieproducten, biomassa en biobrandstoffen;
  • Agribulk, Minerals & Recycling: agrarische bulkgoederen zoals granen en grondstoffen voor (dier)voeding, bouwgrondstoffen zoals stenen, grind en graniet, industriële mineralen en organisch en industrieel afval voor recycling;
  • General Cargo & Logistics: alle lading, zoals voedingsmiddelen, consumentenproducten en (industriële) halffabricaten, die vervoerd wordt als stukgoed, via roll-on-roll-offschepen (roro), containers of op basis van maatwerkprojecten. Hieronder valt ook Food waaronder cacao, vis, pootaardappelen, koffie, sappen, oliehoudende zaden, vetten en veevoeders;
  • Cruise: toeristen die Amsterdam bezoeken met een zeecruise- of riviercruisesschip;
  • Maritime Services & Real Estate: selectieve uitgifte van grond, primair gericht op haven gebonden en havengerelateerde bedrijven die de haven toegevoegde waarde bieden.

De Amsterdamse haven is een belangrijk internationaal logistiek knooppunt, mede door de goede verbindingen, waaronder spoor, met het achterland.

Als Port of partnerships wil Havenbedrijf Amsterdam een netwerkhaven zijn waar het mogelijk is om snel de juiste mensen, organisaties en kennis bij elkaar te krijgen om partnerships te vormen. Dat betekent meer toegevoegde waarde voor de regio en daarmee voor de BV Nederland, maar ook meer werkgelegenheid. Zo geeft HbA invulling aan haar missie: grensverleggend waarde creëren. De Visie 2030 van HbA is te vinden op www.havenvisie.nl.