Skip to main content

#TOELEVERANCIERS

Logitech B.V.

KOM IN CONTACT

Princenhof Park 14, 3972 NG Driebergen

T: 0031 (0)30 691 19 77 | E: info@logitech.nl

Meer weten?

Naam contactpersoon

Functie

Contactgegevens

Logitech B.V.

Railadvies
De unieke kennis die wij hebben op het gebied van railgoederenvervoer en goederenrailinfra maakt ons tot een betrouwbare partner voor beleidsondersteunende studies en spoorlogistieke onderzoeken. Meer specifieke, klantgerichte activiteiten zijn bijvoorbeeld waardebepalingen van goederenrailinfra, onderzoek naar ontsporingen en onderhoudsaspecten.

Spooraansluitingen en terminals
Wij zijn betrokken geweest bij vrijwel alle spooraansluitingen en railgoederenterminals in Nederland. Logitech verzorgt het haalbaarheidsonderzoek en aansluitend verzorgen wij de planvorming en engineering en tenslotte ook de bouwbegeleiding.

Openbare railinfra
Bouwen aan een betrouwbaar spoorsysteem, zowel in landelijke als in stedelijke netwerken, heeft alles te maken met de benodigde functionaliteit. Logitech sluit bij de wensen van zijn opdrachtgevers aan met het ontwerpen van effectieve en minder onderhoudsgevoelige railinfrastructuur, klaar voor de toekomst.

Logistieke bedrijfsinrichting
Logitech maakt het voor ondernemingen interessant om te investeren in logistieke bedrijfsinrichting en duurzame terreininrichting. Wij analyseren logistieke processen en bepalen het juiste basisconcept. Onze logistieke tools leiden tot een doelgerichte en efficiënte inrichting van bedrijven. Het ontwerp, de inkoopfase en de realisatiefase wordt door ons opgesteld en begeleid.