Skip to main content

20 februari 2020 | #BESTPRACTICE

Westerman Multimodal: Stel de wensen van de verladers centraal

Gecombineerd spoor- / wegvervoer vraagt om een integrale benadering van de huis – huis transportoplossing. Westerman Multimodal Logistics (Westerman) is een familiebedrijf dat inmiddels ruim 140 jaar bestaat. Mede dankzij de voormalige Union-fabriek is ons bedrijf van oudsher sterk gespecialiseerd in de distributie van fietsen. Daarnaast verzorgen wij voor de fietsenindustrie ook Value Added Logistics vanuit ons 60.000 m2 grote warehouse in Nieuwleusen, waar we onder andere Babboe bakfietsen assembleren.

Inmiddels heeft Westerman zich ontwikkeld tot een multimodale logistiek dienstverlener met eigen barges en internationale transporten voor diverse vervoersstromen, waaronder ook intermodale oplossingen via het spoor. Op 1 september zijn we gestart met onze eigen company blocktrein vanuit Venlo/Kaldenkirchen naar Norrköping in Zweden.

De keuze voor Venlo/ Kaldenkirchen in plaats van een terminal dichter in de buurt van Hasselt/ Nieuwleusen heeft een aantal redenen. In de eerste plaats bevindt zich het zwaartepunt van onze lading in Zuid Nederland. Ten tweede vormt Kaldenkirchen een interessante draaischijf voor verbindingen naar Italië en in de derde plaats voert de route naar Zweden in alle gevallen langs Osnabrück. Per spoor vanuit Noord-Nederland rijd je dan al snel 100 kilometer om.

De reden dat wij kiezen voor een eigen blocktrein is dat wij meer grip willen hebben op de intermodale vervoersketen. Wij benaderen het intermodaal vervoer altijd vanuit het huis-huis-concept, waarbij wij de oplossing inrichten naar de behoeften van de klanten. Dit is bij een publieke trein niet altijd mogelijk.

Westerman Multimodal

Als wij aan tafel zitten bij een verlader, heeft deze primair de behoefte dat de lading op tijd en kostenefficiënt aankomt bij de klant. Hoe wij dat organiseren, dat maakt de verlader eigenlijk niet zoveel uit… Hoewel…? De enorme CO2 besparing gaat steeds zwaarder wegen en precies daar maken wij het verschil.. Lukt het om wat voor reden dan ook niet om via het spoor te vervoeren, dan zorgen wij voor een back-up via de weg. De klant merkt daar niets van en wil daar ook niets van merken.

In het reguliere concept met een neutrale operator heb je te maken met meer schakels, waarbij de kans aanwezig is dat er sub-optimalisatie optreedt. Er is veel in-depth knowledge bij de verschillende ketenspelers, maar deze kennis is te veel versplinterd. Sommige operators zijn daarom zo sterk gefocust op terminal-terminalvervoer, waarbij het maar de vraag is of die dienst optimaal geschikt is om als integraal onderdeel te functioneren in het huis-huisvervoer. De klant heeft immers een bepaalde voorstelling van betrouwbaarheid, van transittijd en van kostprijs. Daar moet je op inspelen. Mijns inziens moeten we daarom de aanwezige kennis in de keten veel beter integreren.

In het intermodaal spoorvervoer is bijvoorbeeld altijd een spanningsveld tussen enerzijds kostenoptimalisatie en anderzijds de kwaliteit / betrouwbaarheid van de dienst. Locomotieven en wagons zijn dure assets, dus utilisatie is vanuit het perspectief van de rail operator erg belangrijk. Maar de vraag is: ben je bereid om op bepaalde plaatsen in de keten hogere kosten te accepteren om de overall performance en kostenefficiëntie te verbeteren?

Vanuit het perspectief van de operator en de spoorgoederenvervoerder kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn dat vanwege een efficiënte rondloop een bepaalde trein vroeg in de ochtend arriveert, terwijl wij als logistieke dienstverlener er baat bij hebben dat diezelfde trein de avond ervoor al arriveert. Op die manier kunnen wij de nacht als buffer gebruiken, mocht de trein onderweg vertraging oplopen.

Het mee-engineeren van de timetable is voor ons dus een heel belangrijk aspect. Natuurlijk ervaren ook wij een bepaald spanningsveld voor wat betreft de kosten, maar het gaat er om: waar is de klant bij gebaat? Als je dit principe op de juiste manier integreert, is het onze ervaring dat je een vergelijkbare prijs-kwaliteitverhouding kunt realiseren als met het wegvervoer. Zeker in deze tijd is het dan voor een verlader niet moeilijk om te kiezen. Die kiest voor de meest groene, duurzame oplossing, dus via het spoor. We zetten hiermee een product op het spoor waarmee we binnenkort ook koelvervoer gaan uitvoeren.

Het is onze ambitie om vanuit Venlo / Kaldenkirchen niet alleen FTL’s op het spoor te zetten, maar ook groupage lading. Daarom hebben we op de terminal zelf een crossdock-faciliteit geopend. Groupage-lading op onze trein is mogelijk doordat we voldoende zekerheid en buffer inbouwen. In de nieuwe dienstregeling laten wij de trein bijvoorbeeld bewust een uur stilstaan bij Hamburg en een uur stilstaan bij de grens tussen Denemarken en Zweden. De theorie zegt ons: dit is kostbare tijdsverspilling, want je kunt die tijd niet meer inhalen en dus ben je minder efficiënt met je wagon-set. De praktijk leert ons dat de trein daardoor meer op tijd rijdt en daardoor gedurende het gehele traject z’n prioriteit blijft behouden bij de betrokken inframanagers. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat een vertraging van circa 10 minuten bij vertrek uiteindelijk resulteert in circa 6-7 uur vertraging bij aankomst. De makkelijkste weg is dan om kritiek te uiten op de inframanagers, maar het is mijns inziens een betere weg om voldoende realisme te hebben ten aanzien van wat tot het vermogen van de spoorinfra-managers behoort en daarop te anticiperen.

Op deze manier is er mijns inziens nog veel winst voor het spoor te behalen. Dat betekent wel dat betrokken partijen in de keten bereid moeten zijn over hun eigen schaduw heen te stappen. Dit geldt inframanagers als het gaat om het faciliteren van langere treinen en verhoging van de betrouwbaarheid van de infrastructuur. Dit geldt spooroperators als het gaat om het engineeren van een spoorproduct vanuit het perspectief van een huis-huisoplossing.

Maar, het geldt niet minder voor logistieke dienstverleners. Probeer samen te werken, want je kunt het niet alleen. Niet voor niets boeken Maersk en MSC slots op elkaars schepen. Daarom staat onze trein ook open voor collega-vervoerders. De achterkant moet je met elkaar delen. Aan de voorkant moet je het verschil maken. Tegelijk de oproep: verdiep je ook in het spoor. Op welke manier kan het spoorvervoer bijdragen aan de verduurzaming en de winstgevendheid van de onderneming? We hebben een verantwoordelijkheid voor de komende generaties en werken daarom vol enthousiasme aan de transitie van het internationale goederenvervoer van de weg naar het spoor!

Terug naar overzicht
Railcargo
Westerman Multimodal

#RAILOPERATOR

Westerman Multimodal
Logistics

Westerman Multimodal Logistics is een familiebedrijf dat inmiddels ruim 140 jaar bestaat.

Meer info