Skip to main content

15 maart 2018 | #BESTPRACTICE

Spoorgoederenvervoer vooral interessant vanwege beperkte capaciteit op de weg

Spoor meest efficiënte modaliteit

In het verleden werden onze producten veel geleverd vanuit fabrieken in Italië en Duitsland, maar de laatste jaren zien we een verschuiving van productielocaties naar Oost-Europese landen, zoals Polen, Hongarije en Roemenië.

In de periode dat het merendeel van de aanvoer nog vanuit Italië plaatsvond, werd circa 70% van alle apparaten via het spoor aangeleverd en slechts 30% via de vrachtwagen. Het spoor was en is voor onze aanvoerstroom op dit traject de meest efficiënte modaliteit.

Kans op schade nihil

De meeste productielocaties beschikken, evenals ons DC in Alphen a/d Rijn, over een eigen spooraansluiting en dus hoeft er geen overslag plaats te vinden via terminals. Dit bespaart de nodige handlingkosten en kilometers over de weg in verband met voor- en natransport. Ook is de kans op schade nihil doordat er nauwelijks trillingen zijn op het spoor en het aantal handlings beperkt is. Bovendien maken we gebruik van conventionele schuifwandwagons die maar liefst 165 m3 kunnen vervoeren. Dit is ruim twee keer zoveel inhoud als een 45ft container/ trailer.

Verschuiving productie naar Oost-Europa

Met de verschuiving van de productie naar Oost-Europa ontstond een verschuiving van het spoor naar de weg. Enerzijds vanwege de lage transportprijzen in het wegvervoer, anderzijds vanwege de beperktere mogelijkheden via het spoor vanuit Polen, Hongarije en Roemenië. In vergelijking met Italië bleken de betrouwbaarheid en de frequentie ondermaats.

Bijkomende factor is dat vanuit de commercie steeds meer behoefte is aan snelle levering en flexibiliteit, mede veroorzaakt door de opkomst van verkoop via internet. Klanten verwachten dat aankopen via internet direct uit voorraad worden geleverd. Een niet betrouwbare en laag frequente aanvoer van de producten impliceert een hogere veiligheidsvoorraad en dus ook hogere capital costs. Dit heeft ertoe geleid dat de verhoudingen nu andersom liggen: 70% via de weg en 30% via het spoor.

Gelukkig zien we op dit moment weer een kentering. Wegen slibben dicht door de toenemende congestie. Daarnaast dreigt een tekort aan vrachtwagenchauffeurs in 2020. Dit komt de betrouwbaarheid en de prijs van het wegtransport niet ten goede en daarop willen wij anticiperen.

Onderzoek naar nieuwe treinterminal in Alphen a/d Rijn

Wat ons betreft zien we dus zeker kansen voor het spoorvervoer en waar mogelijk maken we daar graag gebruik van. Belangrijke voorwaarde is wel dat de frequentie in het spoorvervoer vanuit Oost-Europese landen verbetert en dat er voldoende capaciteit vrij blijft op het traject Gouda-Alphen a/d Rijn. De NS en ProRail zijn immers voornemens om meer personentreinen te laten rijden op dit traject dat bestaat uit slechts enkel spoor.

Niet alleen Electrolux, maar ook andere verladers in de regio zien de waarde in van het transport per spoor. Daarom wordt momenteel onderzoek gedaan naar de realisatie van een nieuwe treinterminal op het industrieterrein in Alphen a/d Rijn. Of dat kans van slagen heeft, zal deels afhangen van de beschikbare capaciteit op het spoortraject van en naar Gouda. En dat heeft ProRail voor het zeggen.”

Terug naar overzicht
Railcargo
Connekt ynot

#RAILTRANSPORT

Connekt

Connekt is het onafhankelijk netwerk voor duurzame bereikbaarheid in mobiliteit en logistiek. Connekt verbindt overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

Meer info