Skip to main content

22 februari 2018 | #BESTPRACTICE

SABIC kiest bewust voor het spoor vanwege een hoog veiligheidsniveau

Aan het woord zijn de SABIC medewerkers Judith Kleinen, Category manager Sourcing & Contracting en Henk Bril, Transport & Veiligheidsexpert.

100% Veiligheidsgedachte

“SABIC is het 4de chemische bedrijf in de wereld met circa 36.000 werknemers. Gelet op onze eigen medewerkers en mens, dier en milieu in de omgeving van onze fabrieken, zit veiligheid in ons bloed en is alles wat we doen doordrenkt met een 100% veiligheidsgedachte.

Het is SABIC’s bedrijfsfilosofie om leveranciers als ketenpartners te beschouwen en samen met hen goede producten en diensten te leveren. Dit geldt voor zowel de kwaliteit als de veiligheid. Daarom deelt SABIC graag kennis en ervaring met partners. Op deze wijze versterken wij de veiligheidsketen door elkaar aan te spreken op de verantwoordelijkheid aangaande veiligheid.

Vanuit Chemelot in Geleen, waar een van onze productielocaties is gealloceerd, wordt jaarlijks ongeveer 600 kton product aan- en afgevoerd in ketelwagons vanaf leveranciers en andere fabrieken van SABIC als ook naar klanten. Het is van essentieel belang dat dit veilig gebeurt.

Risico’s zoveel mogelijk uitsluiten

SABIC werkt met risicoanalyse-methodieken die in samenwerking met de railgoederenvervoerders worden toegepast op ons externe railvervoer. Deze systemen zijn heel transparant en gebaseerd op reële metingen en KPI’s. Op deze manier kan er op een objectieve manier worden samengewerkt aan een betere kwaliteit en vooral aan een betere veiligheid, zodat risico’s zoveel mogelijk worden uitgesloten. De gebruikte risicoanalyse-methodieken zijn cyclische systemen. Dus als we klaar zijn met meten en beoordelen, beginnen we gewoon weer opnieuw, net als bij wijzigingen (‘Management of Change’). Met veiligheid zijn we nooit klaar.

Basisnet

Hoewel we op zich best tevreden zijn over het spoor en de veiligheid van het spoor, is er ook nog wel een aantal verbeterpunten te noemen. We vinden een aantal risicoplafonds dat in het Basisnet wordt genoemd te laag gezien de ontwikkelingen op wereldniveau waardoor routering anders is geworden dan voorzien bij de totstandkoming van Basisnet. Als deze plafonds zijn bereikt, moeten treinen gaan omrijden of moeten we andere modaliteiten gaan gebruiken, maar dat is niet altijd mogelijk en/of veiliger. Bij de evaluatie van het Basisnet gaan wij dit zeker inbrengen.

ERTMS

Ook zouden we zo snel mogelijk overal het ERTMS beveiligingssysteem ingevoerd zien worden. Er moet voorkomen worden dat er door menselijk falen alsnog een onveilige situatie kan ontstaan. Het is jammer dat ieder land tegen de afspraken in toch weer een eigen variant heeft geïntroduceerd. Dat is niet efficient en maakt het spoor onnodig duur. Desalniettemin kiezen wij toch heel bewust voor het spoor vanwege de veiligheid, maar zoals eerder gezegd, veiligheid blijft te allen tijde topprioriteit en je bent er nooit klaar mee.

Terug naar overzicht
Railcargo
Railcargo

#PETROCHEMIE

SABIC

SABIC is een wereldleider in gediversifieerde chemicaliën. Wij produceren wereldwijd in Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Azië-Pacific en maken verschillende soorten producten

Meer info