Skip to main content

15 april 2020 | #BESTPRACTICE

Ricoh Europe SCM: Mental shift is nodig voor duurzame modal shift

Voor wie iets wil kopiëren of uitprinten op het werk is de kans groot in aanraking te komen met een Ricoh machine. Ons bedrijf is namelijk één van de grootste marktspelers in kopieerapparaten en printers in de zakelijke markt.

Onze machines worden gemaakt in Azië. Wij hebben in totaal 12 productielocaties verspreid over Japan, China, Vietnam en Thailand. Vanuit deze productielocaties wordt ons Europees Distribitiecentrum (EDC) in Bergen op Zoom van voorraad voorzien. Doorgaans middels zeevracht, aangevuld met luchtvracht en spoorvervoer vanuit China. Vanuit onze centrale supply chain locatie zorgen we voor de levering van onze producten binnen Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Er vinden feitelijk drie verschillende outbound flows plaats. Allereerst zijn er de toner en service parts zendingen. Dat zijn er circa 18.000 per dag. Met behulp van parcel en in-night service gaan die direct naar de eindgebruikers, dealers en naar onze engineers.

De tweede outbound flow bestaat uit het leveren van machines en toebehoren aan onze klanten en dealers. Dit doen we via lokale transporteurs die de final mile verzorgen en die ook “green button” installaties kunnen uitvoeren. Wij verzorgen vanuit het EDC het transport naar die lokale hubs en we leveren aan de dealers die ook weer hun klanten bedienen.

De derde stroom betreft de levering aan onze satelliet-dc’s. Evenals de tweede stroom betreft dit printers en kopieerapparaten, maar ook toner en service parts die we eerst vullen. Onze satellietdc’s staan onder andere in Italië, Spanje, Zweden en Tsjechië. En vanuit die landen bedienen we een groot deel van Europa. We bepalen en beheren zelf de voorraad in die landen, waardoor we ook zelf de beste beslissingen kunnen maken omtrent de voorraad, de looptijd en de kosten. Wanneer een bepaald land voorzien wordt vanuit een Satelliet-dc zorgen we ervoor dat circa 85-95% van de orders ook echt vanuit het satelliet-dc wordt geleverd en de rest rechtstreeks vanuit het EDC Bergen op Zoom.

Ricoh Europe SCM, Railcargo

Met name in het transport naar onze satelliet-dc’s proberen wij zoveel mogelijk in te zetten op intermodaal vervoer via het spoor. Daar zijn we circa 10 jaar geleden mee begonnen. Voorheen lag de focus heel sterk op snelheid en service. Die focus is inmiddels verschoven naar prijs en duurzaamheid. En spoor is nu eenmaal voordeliger en duurzamer dan wegtransport.

De vraag is of onze klanten op termijn ook bereid zijn om zelfs meer te betalen voor duurzaamheid. Op dit moment nog niet, maar wij zien wel een trend dat steeds meer bedrijven inzien dat er iets moet veranderen. In 2015 werden door de Verenigde Naties de zogeheten ‘sustainable development goals’ gedefinieerd. Een aantal van deze doelstellingen heeft Ricoh overgenomen in het beleidsplan voor de komende jaren, waaronder ook de klimaatdoelstellingen.

Dit betekent dat Ricoh de komende jaren nog meer inzet op duurzame transportoplossingen, hetgeen wij ook graag monitoren. Daarom zijn wij momenteel bezig met het ontwikkelen van een emissietool, zodat we de uitstoot meetbaar kunnen maken. Tevens proberen wij dus zoveel mogelijk via onze satelliet-dc’s te distribueren.

Vanwege de tijdsdruk kunnen wij bij rechtstreekse leveringen vanuit het EDC in Bergen op Zoom aan klanten geen gebruik maken van intermodale oplossingen en zijn we gedwongen om gebruik te maken van het wegvervoer. Echter, bij distributie via ons satelliet-dc ligt de voorraad dichter bij het afzetgebied en is dus sprake van een kortere doorlooptijd. Bovendien behalen wij een schaalvoordeel in het transport naar onze satelliet-dc’s, omdat we de machines dan kunnen stapelen. Dit in tegenstelling tot rechtstreekse levering vanaf het EDC, waarbij de machines al zijn geconfigureerd.

Omdat dit proces zo goed mogelijk aan te sturen, zijn wij gebaat bij vroegtijdige informatie over de vraag naar onze machines. Des te eerder wij de informatie beschikbaar hebben, des te beter wij de vraag voorspellen en des te meer wij gebruik kunnen maken van intermodale transportoplossingen via onze satelliet-dc’s. Dit vraagt van onze verkopers in Europa een andere manier van denken. In plaats van service en snelheid moeten zij gaan denken in termen van prijs en duurzaamheid. Dit is best een uitdaging en vergt wat dat betreft een ‘mental shift’ binnen onze organisatie.

Onze ambities met betrekking tot intermodaal vervoer vraagt daarentegen ook iets van de spoorsector. Er is weliswaar voldoende capaciteit, maar te weinig back-up. Is er een calamiteit op het spoor of een mankement aan een wagon? Zorg voor een goede back-up zodat de klant er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Bij het spoor is daarom ook een mental shift nodig. Bovendien lijkt het erop dat er internationaal te weinig afstemming is om problemen op het spoor op te lossen. Hierdoor ontstaat er suboptimalisatie.

Niettemin zien wij veel potentie voor het spoor. Zeker op kortere afstanden zouden wij graag meer gebruik maken van het spoor. Waarom rijdt er bijvoorbeeld geen rechtstreekse shuttle van en naar Parijs? Het zou mooi zijn als de spoor sector ook daarin stappen gaat maken.

Terug naar overzicht
Railcargo
Ricoh Europe SCM

#RAILOPERATOR

Ricoh Europe SCM

Kies je voor Ricoh? Dan kun je rekenen op een team van specialisten met focus op jouw branche.

Meer info