Skip to main content

5 april 2018 | #BESTPRACTICE

Door de modal shift op trajecten naar Polen, Italië en Spanje hebben we 70-80% CO2-uitstoot bespaard

Een groenere toekomst

Omdat we steeds meer CO2 produceren, warmt de aarde op en dat heeft nadelige gevolgen voor het klimaat en het milieu. Cargill onderneemt stappen om het milieu te sparen. Samen met onze partners kijken we naar manieren om slimmer met grondstoffen en energie om te gaan om het broeikaseffect tegen te gaan. Maatregelen nemen is één, het door een objectieve partij kunnen aantonen van de effecten van die maatregelen is twee.

Logistiek onder de loep

Wat is de impact van transport op het milieu? Met andere woorden over hoeveel ton CO2-uitstoot per jaar hebben we het? Kunnen we een manier vinden om onze inbound en outbound logistieke processen te verduurzamen? Die vragen speelden al in 2008. Drie jaar later had het Cargill Lean & Greenteam een plan van aanpak voor het reduceren van de CO2-uitstoot van en naar de Nederlandse locaties . Het pakket aan maatregelen ging richting Connekt, een organisatie waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen als TNO samenwerken om de mobiliteit in Nederland te verduurzamen. Connekt valideerde ons plan van aanpak en de afgelopen vijf jaar zijn alle gegevens omtrent CO2-reductie in transport door hen getoetst. Dat leverde de Lean & Green Star Award op, want Cargill is aantoonbaar succesvol gebleken in de verduurzaming van haar logistieke processen.

Testen en toepassen

Er zijn meerdere manieren om minder CO2 uit te stoten: de inzet van vrachtwagens met een lager ledig gewicht, minder transportbewegingen door meer ton per vrachtwagen mee te nemen en door andere modaliteiten te gebruiken. Eén daarvan was het spoor en deze modaliteit zijn we vooral gaan gebruiken van en naar Polen, Italië en Spanje . Door de modal shift hebben we op deze trajecten een besparing van circa 70-80% CO2-uitstoot weten te realiseren. Hoewel het spoor niet in alle gevallen kan concurreren met de weg, bieden wij onze klanten deze trajecten intermodaal aan door goed te anticiperen op de gewenste levertijden en door een grotere flexibiliteit te leveren. Omdat het tonnage per unit over het spoor een stuk hoger kan zijn dan via de weg, is het spoor al met al een aantrekkelijk modaliteit en bespaart het heel veel CO2-uitstoot.

De handen ineen

Naast het verduurzamen van de eigen logistiek wil Cargill nauwer gaan samenwerken met de andere partijen in de keten, zoals leveranciers. Denk aan de inzet van dezelfde vrachtwagen of container voor het transport van ons product en retourvrachten van de leveranciers zelf. Wat je wilt is slimme, duurzame logistiek door de gehele keten, zowel in Nederland als daarbuiten. Gelukkig zijn ook onze leveranciers en klanten hiermee bezig. Met zijn allen kunnen we de wereld een stukje groener maken, dat is onze overtuiging.”

Terug naar overzicht
Railcargo
Connekt ynot

#NETWORK

Connekt

Connekt is het onafhankelijk netwerk voor duurzame bereikbaarheid in mobiliteit en logistiek. Connekt verbindt overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

Meer info
Railcargo
Cargill

#NETWORK

Cargill

We koppelen landbouwers aan markten, klanten aan duurzame voedingsoplossingen en voeden op die manier de wereld.

Meer info