Skip to main content

26 november 2018 | #BESTPRACTICE

Alleen al op Nederland-Polen meer dan 250.000 weg-kilometers bespaard

Ook op transportgebied zijn we constant aan het onderzoeken hoe het duurzamer kan. Niet zo gek, want wij produceren in onze twee Nederlandse vestigingen in Oosterhout en Giessen per jaar ongeveer 110 miljoen kokers kit voor zowel de nationale als de internationale markt. Voor de productie van die 110 miljoen kokers zijn ook ruim 35.000 ton grondstoffen en lege kokers nodig en al deze goederen proberen wij zo milieuvriendelijk te vervoeren. Voor de nationale markt kan dit vanwege de korte afstanden en de grote spreiding vaak niet anders dan met de vrachtwagen, maar het internationale vervoer proberen we zoveel mogelijk af te handelen met de trein.

Daarom deden wij als Den Braven al in een vroeg stadium mee met het programma Lean & Green Off Road binnen de Topsector Logistiek. Dit programma wil via een regionale aanpak, gericht op verladers en vervoerders, het intermodale vervoer opschalen. Door meer gebruik te maken van rail en water (Off Road) creëert het actieprogramma ruimte op de wegen voor een betere doorstroming van het personenverkeer en het binnenlandse wegvervoer, waarmee het aansluit bij de doelstellingen van Lean & Green Europe.

‘Off Road’ is een landelijk actieprogramma van Lean & Green waarbij meerdere verschillende bedrijven een regionale samenwerking aangaan. Een zogenaamde ‘Joint Corridor’ waarbij goederen op een slimme manier worden gebundeld. Dankzij de ontwikkeling van gezamenlijke corridors over het spoor, kunnen verladers 80% van het internationale vervoer van de weg afhalen.

Zoals gezegd neemt ook Den Braven deel aan deze unieke samenwerking. Samen met o.a. Samsung en andere toonaangevende producenten hebben wij een “Joint Corridor” naar Polen opgezet en delen wij een trein om onze goederen vanuit Nederland naar Polen te vervoeren. Het doel is om zoveel mogelijk “Off Road” te gaan, van de weg af. We weten allemaal dat de wegen dichtslibben en er dagelijks veel files staan. Door dit soort programma’s en samenwerkingen worden veel vrachtwagenritten bespaard. Dat betekent minder wielen op de weg en alleen al op het traject Nederland-Polen heeft Den Braven een reductie van meer dan 250.000 wegkilometers per jaar bereikt.

Minder vrachtwagens op de weg betekent ook minder CO₂ uitstoot. Daarnaast wordt er ook ingespeeld op het chauffeurstekort en het gebrek aan logistiek personeel, dat de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. Als laatste voordeel, dat zeker niet onbelangrijk is, zorgt deze samenwerking er ook voor dat we op jaarbasis minder transportkosten hebben.

Waarom zo’n samenwerking bijzonder is, is dat alle bedrijven die samenwerken ook data met elkaar delen. Intermodale shuttles bestaan al heel lang, maar dan zit er altijd een Rail Operator tussen en hebben de klanten onderling geen contact en weten niets van elkaar. Nu zijn het de verladers die het gezamenlijk doen en dat geeft toch wel enige complexiteit en extra inspanningen. Naast de wederzijdse informatiestromen, moet elk bedrijf er zelf voor zorgen dat hun goederen op tijd worden geladen om de trein te halen.

Voor Den Braven neemt Gebroeders Versteijnen Transport (GVT) het logistieke deel in Nederland voor haar rekening. GVT zorgt ervoor dat er bij onze fabrieken in Oosterhout en Giessen voldoende lege eenheden staan om onze goederen in te laden en dat deze via hun eigen terminal in Tilburg op de trein naar Rzepin (Polen) gezet worden. Eenmaal in Polen zorgt transportbedrijf H. Essers ervoor dat onze goederen daar op de juiste tijd op de juiste bestemming worden afgeleverd.

Dit programma is zo succesvol, dat er momenteel wordt onderzocht om meerdere van dit soort samenwerkingsverbanden op andere bestemmingen op te zetten. Door de samenwerking te zoeken met andere verladers in de regio en onze lading op een slimme manier te bundelen met de krachten van logistieke dienstverleners, neemt Den Braven haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en duurzaamheid. En daar zijn we heel trots op.

Terug naar overzicht
Railcargo
Lean & Green Europe

#SUSTAINABILITY

Lean&Green

Lean & Green is een CO2-reductie programma en helpt bedrijven op weg naar duurzaamheid en optimalisatie in logistiek en transport.

Meer info